Province Executive Committee

Province No. 1 Executive Committee:

S.N. Position Name Contact No.
1 Head Manoj Adhikari 9852029491
2 Secretary Tirtha Prasad Yadav 9802726999
3 Treasurer Ashwini Bansal 9852022454
4 Member Piyush Luniya 9852020322
5 Member Rupa Sighanchi Agrawal 9841574164

Madhesh Province Executive Committee:

S.N. Position Name Contact No.
1 Head Aravind Kumar Khetan 9855022900
2 Secretary Pramod Kumar Sah 9819642585
3 Treasurer Asha Mahato 9861737392
4 Member Santosh Kumar Gupta 9851118698
5 Member Aman Jha 9849685251

Bagmati Province Executive Committee:

S.N. Position Name Contact No.
1 Head Nishan Poudel 9855052288

Gandaki Province Executive Committee:

S.N. Position Name Contact No.
1 Head Sagar Lamichhane 9856061565

Lumbini Province Executive Committee:

S.N. Position Name Contact No.
1 Head Prem Bhurtel 9851143490
2 Secretary Tulsi Prasad Kafle 9858038384
3 Treasurer Hari Lamsal 9857028235
5 Member Yashodhan Pandey 9857031129
6 Member Anish Adhikari 9857835055

Karnali Province Executive Committee:

S.N. Position Name Contact No.
1 Head Chhabilal Acharya 9858054000

SudurPashchim Province Executive Committee:

S.N. Position Name Contact No.
1 Head Lokendra Ayer 9848728523

Kathmandu Valley Province Executive Committee:

S.N. Position Name Contact No.
1 Head Tikaram Karki 9851177626