नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघको मिती २०७९/०३/११ गते हुने ३४औँ कार्यसमितिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रकाशित मतदाताको अन्तिम नामावली।।

888

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघको मिती २०७९/०३/११ गते हुने ३४औँ कार्यसमितिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रकाशित मतदाताको अन्तिम नामावली।।

ACAN Voter list for 34th EC

Final list of voters_ACAN_2079-compressed