बैंकहरुको शाखा अनुगमन गर्न ‘आउटसोर्स’ गर्दै राष्ट्र बैंक: एक्यानले भन्यो- उपयुक्त निर्णय

0

The ACAN note of attention on Bizmandu article offending CA firm on delivering Branch Audit Function.

https://www.bizmandu.com/content/20210127144203.html?fbclid=IwAR16hH9pC_SJaiTIVncHUVNJvvRvrsCIHP2pZaGKSYykYDsavYLMh2YVufU