ACAN member’s getting discount upto 50% from Doctors on call

0

अस्पतालमा कोरोनाको महामारिले साधारण रोगको उपचारका लागि समेत बेडहरु उपलब्ध नभएको यो बिसम परिस्थितिमा कोरोना लगायत अन्य उपचारकालागि घरमै तथा फोनबाटै डाक्टार तथा नर्सको सेवा तथा परामर्श उपलब्ध गराउन एक्यानका सदस्यहरुलाई भारि छुटका साथ Doctors on call सङ्ग सम्झौता गरेको छौ। सदस्यले आफ्नो कुनै पनि आइडि कार्ड द्वारा उक्त सेवा लिन सकिने ब्यवस्था मिलाएको जानकारि गराउदछौ।