Exposure Visit to Singapore & Malaysia

455

माहाथिर मोहमद को औधोगिक क्रान्ती र लि क्वान लु को खुला अर्थ बजार रण्नितिको प्रत्यक्ष अवलोकन र Malasiyan Institute of Management (MIM) सङ्ग पेशागत पारस्परिक अध्यान भ्रमणमा एक हप्ताका लागी मलेसिया र सिङ्गापुर भ्रमणमा जादै ।