- Advertisement -

Latest article

Activities of ACAN Chitwan Chapter

ACAN Chitwan Chapter has successfully completed series of Webinars and events related to the members. Click here for report

Insurance coverage against the COVID19

We request members, students and the staffs of CA firm to take the insurance coverage against the COVID19.ACAN is supporting 50% premium to its...

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संघ (एक्यान) ले आगामी बजेट तथा आर्थिक ऐनमा समाबेश गर्नुपर्ने बिषयहरुका...

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संघ (एक्यान) ले आगामी बजेट तथा आर्थिक ऐनमा समाबेश गर्नुपर्ने बिषयहरुका बारेमा संसदको अर्थ समितिसंग बिहीवार छलफल गरेको छ । सो...